Tintas Acrílicas

(Base Água)

Vidros com 10ml

 

TMMX01 - Black............R$40,00

TMMX02 - White............R$40,00

TMMX07 - Red..............R$40,00

 

TMMX11 - Silver...........R$40,00

TMMX18 - Semigloss Black..R$40,00

TMMXF16 - Flat Aluminium..R$40,00

 

TMMXF17 - Sea Blue........R$40,00

TMMXF18 - Medium Blue.....R$40,00

TMMXF20 - Medium Gray.....R$40,00

TMMXF22 - RLM Gray........R$40,00

 

TMMXF23 - Light Blue......R$40,00

TMMXF25 - Light Sea Gray..R$40,00

TMMXF49 - Khaki...........R$40,00

TMMXF51 - Khaki Drab......R$40,00

 

TMMXF52 - Flat Earth......R$40,00

TMMXF53 - Neutral Gray....R$40,00

TMMXF58 - Olive Green.....R$40,00

 

TMMXF59 - Desert Yellow...R$40,00

TMMXF63 - German Gray.....R$40,00

TMMXF65 - Field Gray......R$40,00

 

TMMXF68 - NATO Brown........R$40,00

TMMXF69 - NATO Black........R$40,00

TMMXF81 - Dark Green (RAF)..R$40,00

 

TMMXF82 - Ocean Gray (RAF)....R$40,00

TMMXF83 - Med.Sea Gray (RAF)..R$40,00

 

 

TMMXF88 - Dark Yellow 2.......R$45,00

TMMXF89 - Dark Green 2........R$45,00

TMMXF90 - Red Brown 2.........R$45,00

 

Vernizes

 

TMMX22 - Clear..............R$45,00

TMMX35 - Semi-Gloss Clear...R$45,00

TMMXF86 - Flat Clear........R$45,00

 

 Panel Line Accent

 

TM87133 - Panel Line Accent Gray...R$98,00

 

Texture Paint

 

TM87109 - Soil Effect 100ml - Dark Earth...R$140,00

 

Fundos e Retardadores

 

 

TM87096 - Surface Primer White 40ml..R$72,00

TM87114 - Paint Retarder 40ml........R$70,00

 

Thinner

 

TM81040 - Thinner X20A 250ml...R$85,00

 


 

hobbycraft@hobbycraft.com.br

51 3227 4580

 

De Segunda à Sexta-feira das 13:00 às 18:00h